Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ovom Izjavom o povjerljivosti Hvarski vodovod d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (službeni list Europske unije L119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018).

Službenom mrežom stranicom www.hvarskivodovod.hr upravlja Hvarski vodovod d.o.o., sa sjedištem u Jelsi, na adresi Jelsa bb, registriran u Trgovačkom sudu Split pod registracijskim brojem upisa 060088352, MB 3037886, OIB 96577868636, koji je voditelj obrade podataka.

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stranici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluge vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca broj 7. Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u Pisarnici Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav i obavljanje drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

  1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 29.11.2013. godine obavljena u službenom glasilu br. 11/2013. Grada Hvara,
  2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 02.12.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 15/2013. Grada Staroga Grada,
  3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 21.11.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 13/2013. Općine Jelsa,
  4. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 24.12.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 10/2013. Općine Sućuraj,
  5. Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, Hvarski vodovod d.o.o., od 5.4.2017. godine, broj 212/17-1,
  6. Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, Hvarski vodovod d.o.o., od 31.12.2016. godine,broj 1047/16.

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge dostupne na našoj stranici: Zahtjev za priključak vodoopskrbe i Zahtjev za priključak odvodnje.

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranje programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: info@hvarskivodovod.hr ili na protokol Društva.

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti. Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Hvarski vodovod d.o.o. :

Adresa: Radičina bb, 21 465 Jelsa, telefon: 021/778-261, e-mail: info@hvarskivodovod.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se ponedjeljka-petka od 07:00 - 15:00 sati.

Direktor: Ivan Grgičević


Zakoni i propisi

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka


Interni akti

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka - Hvarski vodovod d.o.o.

Izjava o povjerljivosti

Pravilnik o uvođenju videonadzora


Obrazac 7: Zahtjev ispitanika za ispravak, dopunu, promjenu, uvid, prijenos i dostavu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju

PLATI RAČUN