Sustav upravljanja kvalitetom

Sa ciljem zaštite potrošača spojenih na vodoopskrbni sustav Hvarskog vodovoda d.o.o. u srpnju 2008. godine tvrtka je ishodila certifikat koji potvrđuje da je sustav upravljanja u skladu sa normom CAC/RCP 1-1969,REV.4(2003). Certifikat vrijedi za područje proizvodnje i distribucije pitke vode, a izdao ga je akreditirani ured

DET NORSKE VERITAS
ADRIATICA d.o.o.

Sadržaj priručnika samokontrole higijenskih uvjeta po načelima HACCP-a , koji se temelji na Zakonu o hrani NN br.46/07, čl.51 i Codex Alimentariusa CAC/RCP 1-1969.Rev.3(1997), ANEKS CAC/RCP 1-1969.Rev.3(1997), možete vidjeti klikom na sljedeći link. HACCP Priručnik.

PLATI RAČUN