Projekt sanacije kanala fekalne i oborinske odvodnje Stari Grad 2015.-2016.

NAZIV PROJEKTA:
Izvođenje građevinskih radova na sanaciji kanala oborinske i fekalne odvodnje u Starom gradu

NAZIV OBJEKTA: Kanalizacija Stari grad

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE2: Hrvatske vode

KORISNIK: Hvarski vodovod d.o.o.

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: Sredstva strukturnih fondova EU

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 317.256,69 € ( 2.445.294,95 HRK)

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 215.734,55 € ( 1.662.800,57 HRK)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2015.-2016.

IZVOĐAČ RADOVA: Cestar d.o.o. Split

Ulaganje u budućnost - projekt je sufinancirala Europska unija.


Galerija

Slike sanacije kanala oborinske i fekalne odvodnje u Starom gradu 2015.-2016.
PLATI RAČUN