Prigovor i reklamacije potrošača

Prigovor i reklamacije potrošača

Sukladno članku 10.Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14, 110/15 i 14/19) nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu može se iskazati prigovorom u pisanoj formi u uredu komercijalnoj službe. Prigovor se također može poslati putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa:

HVARSKI VODOVOD D.O.O.
RADIČINA BB
21 465 JELSA

E-MAIL: info@hvarskivodovod.hr

TELEFAX: 021 / 778-261

Reklamacije na račun, u pisanoj formi, mogu se podnijeti na gore navedenu adresu, e-mail ili fax u roku od 8 dana od dana primitka računa. Sve informacije moguće je dobiti kod službe za obračune /fakture u prizemlju društva (blagajna). Telefon: 021 / 778 - 260 ili 021/778-264

Poslovnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača

Odluka o imenovanju povjerenstva

PLATI RAČUN