Planovi poslovanja

Dugoročni planovi poslovanja

Plan investicija za 2014-2016.

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja u vodne građevine za razdoblje 2016-2018

Program ulaganja za 2016-2018.

Program ulaganja za 2017.-2019

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja za 2017-2019

Program ulaganja za 2019-2021.

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja za 2019-2021

Izmjena programa ulaganja u vodne građevine za 2019.-2021.

Odluka o prihvaćanju novelirane studije izvdodljivosti Agl.Jelsa-Vrboska i Stari Grad

Višegodišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021.-2030.godine

Odluka o prihvaćanju višegodišnjeg plana gradnje komunalnih građevina za 2021.-2030.godine

Izmjena višegodišnjeg plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2022.-2030.


Kratkoročni planovi poslovanja

Planovi poslovanja za 2024

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2024.godinu

Plan redovitog poslovanja za 2024.godinu

Plan prodaje vode za 2024.godinu

Odluka o prihvaćanju plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024.godinu

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024.godinu

Plan nabave za 2024.godinu

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.4

Planovi poslovanja za 2023

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.5

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2023. godinu-Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2023. godinu

Plan redovitog poslovanja za 2023.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2023.godinu

Plan prodaje vode za 2023.godinu

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.godinu

Odluka o prihvaćanju plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.godinu


Planovi poslovanja za 2022

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.3

Plan redovitog poslovanja za 2022.godinu

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.2

Plan redovitog poslovanja za 2022.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2022.godinu

Plan nabave za 2022.godinu

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.1

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2022.godinu

Plan prodaje vode za 2022.godinu

Planovi poslovanja za 2021

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu

Odluka o prihvaćanju plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu

Plan nabave za 2021.god.

Odluka o prihvaćanju plana nabave 2021.god.

Plan prodaje 2021.god.

Plan redovitog poslovanja za 2021.god.

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2021.god.

Izmjena plana nabave za 2021.godinu

Planovi poslovanja za 2020

Plan redovitog poslovanja za 2020.godinu

Odluka o planu redovitog poslovanja za 2020.godinu

Plan nabave za 2020.godinu

Odluka o planu nabave za 2020.godinu

Plan prodaje vode za 2020.godinu

Planovi poslovanja za 2019

Program ulaganja u vodne građevina za 2019.godinu

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja za 2019.godinu

Plan redovitog poslovanja za 2019.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2019.godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2019.godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Planovi poslovanja za 2018

Plan redovitog poslovanja za 2018

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja 2018

Plan nabave za 2018

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2018

Planovi poslovanja za 2017

Plan redovitog poslovanja za 2017.

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2017

Program ulaganja u vodne građevine za 2017

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja u vodne građevine za 2017

Plan nabave za 2017

Odluka prihvaćanju plana nabave za 2017

Planovi poslovanja za 2016

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja u vodne građevine za 2016. godinu

Plan redovitog poslovanja za 2016. godinu

Program ulaganja u vodne građevine na području otoka Hvara za 2016. godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2016

Planovi poslovanja za 2015

Odluka o prihvaćanju invest. programa izgradnje za 2015

Odluku o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2015

Program izgradnje za 2015

Planovi poslovanja za 2014

Investicijski program za 2014.

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2014

Odluka o prihvaćanju investicijskog programa za 2014

Plan prodaje vode za 2014.


Izvješća o poslovanju

Informacije o realizaciji projekata tijekom 2014.

Izvješće neovisnog revizora

Izvješće o rezultatima poslovanja 2014.

Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća 2014.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća - 2014.

Izvješće o rezultatima poslovanja 2015

Izvještaj neovisnog revizora 2015

Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća 2015

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća 2015

Ostvarenje prodaje vode u 2015

Pregled rezultata poslovanja 2015

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.

Izvješće neovisnog revizora 2016.

Izvješće o rezultatima poslovanja 2016

Ostvarenje prodaje vode 2016

Pregled rezultata poslovanja 2016

Izvješće neovisnog revizora 2017.

Ostvarenje prodaje vode 2017

Pregled rezultata poslovanja 2017

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2017.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017.

Izvješće o rezultatima poslovanja 2017

Pregled rezultata poslovanja za 2018.

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.

Izvješće o rezultatima poslovanja 2018

Ostvarenje prodaje vode 2018.godina

Pregled rezultata poslovanja za 2019.

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijski izjvešća za 2019.

Izvješće o rezultatima poslovanja za 2019.

Ostvarenje prodaje vode 2019.

Ostvarenje prodaje vode 2020.

Pregled rezultata poslovanja za 2020.godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.

Izvješće o rezultatima poslovanja za 2020.

Ostvarenje prodaje vode 2021.

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2021.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021.

Izvješće o rezultatim poslovanja 2021.

Pregled rezultata poslovanja za 2021.godinu

Pregled rezultata 2022.

Ostvarenje prodaje 2022.

Odluka o utvrđivanju GFI 2022.

Odluka o prihvaćanju GFI 2022.

Izvješće o rezultatima poslovanja 2022.

PLATI RAČUN