Otpadna voda


Odvodnja otpadnih voda riješena je potpuno u naselju Sućuraj dok se projekt odvodnje središnjeg dijela otoka Hvara(Jelsa - Vrboska - Stari Grad) realizira već deset godina.

Izgrađen je dobar dio glavnih kolektora i crpnih stanica te je saniran dio starih mješovitih kanala sekundarne mreže u Jelsi i Starom Gradu. U privremenu funkciju je stavljen obalni kolektor u Jelsi a to se očekuje i u Starom Gradu do turističke sezone 2015. godine.

Dovršetak izgradnje svih objekata odvodnje aglomeracije Jelsa - Vrboska - Stari Grad, uključivo sekundarne mjesne mreže, uređaje za pročišćavanje i podmorske ispuste očekuje se do 2020. godine. Financiranje izgradnje će se vršiti iz sredstava naknade za razvoj te pristupnih fondova EU a upravo jeu tijeku izrada potrebnih studija i projekata.


Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje

Zahtjev za priključak na sustav odvodnje


Način zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa pruža usluge crpljenja i prijevoza te zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje u Hvaru, za korisnike na području grada Staroga Grada te općina Jelsa i Sućuraj.

Ove usluge će obavljati koncesionari:

  1. U.O. LUKA, Luka Huljić, Jelsa - mob: 091/5121931
  2. U.O. JURICA, Berti Plenković, Stari Grad - mob: 091/1766224

Narudžbe za korištenje usluge daju se direktno koncesionarima na gornje brojeve mobitela.

Cijena usluge je jedinstvena za područje do 30 km od uređaja u Hvaru a iznosi 159,27 €/cisterna (8 m3) bez pdv-a. Izvršenu uslugu prijevoza za udaljenost preko 30 km, te posebne usluge kao npr. rad noću i preznikom, prijevoz po makadamskom putu, razvlačenje cijevi preko 10 m i sl., koncesionar dodatno naplaćuje direktno od korisnika prema svojem cjeniku. Trošak prijema i obrade sadržaja cisterni, koje koncesionar dopremi na uređaj za pročišćavanje u Hvaru (3,32 €/ m3), podmiruje Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.

Račun za izvršenu uslugu,u iznosu od 159,27 €, korisnicima ispostavlja i naplaćuje od korisnika Hvarski vodovod d.o.o. mjesečno.

Direktor: Luka Bunčuga
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Starog Grada

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Jelsa

PLATI RAČUN