Organizacijska struktura

Ukupan broj zaposlenih u Društvu, na dan 09.02.2024. godine, je 42 zaposlenika.


Struktura zaposlenih na dan 04.01.2022.

PO SPOLU
Spol Broj zaposlenih Udio
Žene 6 14,3%
Muškarci 37 85,7%
Ukupno 42 100%
PO KVALIFIKACIJAMA
Služba Radno mjesto Stručna sprema Broj zaposlenika
Uprava Direktor VSS, VŠS 1
Opća služba Tajnica SSS 1
Spremačica NSP 1
Tehnička služba Rukovoditelj tehničke službe VSS 0
Odjel katastra Referent-GIS-a VSS, VŠS 1
Voditelj razvoja GIS-a VSS, VŠS 1
Odjel postrojenja i CDNU Voditelj CDNU VSS, VŠS 1
Operater CDNU SSS 4
Električar - zaštita na radu - zamj.operater (CDNU) SSS 1
Radnik na održavanju KV, NVK 1
Odjel mreža (vodopskrba i odvodnja) Voditelj mreže VSS, VŠS 1
Poslovođa VSS, VŠS 2
Grupovođa vodoopskrbe SSS, KV 0
Grupovođa odvodnje SSS, KV 1
Samostalni vodoinstalater KV 3
Vodoinstalater vodoopskrbe SSS 5
Vodoinstalater - strojar SSS 1
Vodoinstalater - zidar SSS 1
Vodoinstalater odvodnje SSS 2
Radnik odvonje SSS 2
Vozač SSS 1
Vozač specijalnog vozila SSS 1
Odjel komercijale Voditelj komercijale VSS, VŠS 1
Skladištar SSS 1
Očitač SSS 4
Računovodstvena služba Rukovoditelj računovodstvene službe VSS, VŠS 1
Referent računovodsva VŠS 1
Knjigovođa - blagajnik SSS 1
Fakturist - blagajnik SSS 1
PLATI RAČUN