Novosti

25. svibnja 2016.

Obavijest potrošačima

Poštovani potrošači, Sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju NN60/08 (čl.5,st.2) dužni ste Hvarskom vodovodu d.o.o.kao zakonskom korisniku osobnih identifikacijskih brojeva dostaviti OIB vlasnika vodomjera. Vaši podaci će se […]
19. svibnja 2016.

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 53/13, 14/14) i članka 10 Društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, na sjednici održanoj […]
24. lipnja 2015.

Obilježavanje 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa

Dana 24. lipnja 2015. godine obilježava se 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa te 80 godina izgradnje javnog sustava vodoopskrbe iz izvorišta “Vir” u […]
2. svibnja 2014.

Odluka o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), direktor Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa, dana 06. ožujka 2014.g. donosi: ODLUKU […]
21. veljače 2012.

Zaštita vodomjera i instalacija od smrzavanja

S obzirom na mogućnost dolaska niskih temperatura, javlja se opasnost od smrzavanja vodovodnih instalacija. Što se manje troši voda to je opasnost od smrzavanja veća. Stoga […]
PLATI RAČUN