Novosti

13. kolovoza 2019.

Obavijest cisterne

Uvjeti isporuke i obračuna pitke vode isporučene putem autocisterni korisnicima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe temeljem Zakona o otocima Obavještavamo Vas da je novi […]
9. kolovoza 2018.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka – Izjava o povjerlivosti Ovom izjavom o povjerlivosti Hvarski vodovod d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će […]
7. lipnja 2018.

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa od 01. lipnja 2018. godine započinje sa pružanjem usluga crpljenja iprijevoza te zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje […]
22. veljače 2018.

Zaštita vodomjera i instalacija od smrzavanja

S obzirom da se sljedećih dana očekuju iznimno niske temperature mole se građani da zaštite vodovodne instalacije, prvenstveno okna vodovodnog priključka, te instalacije koje su više […]
2. ožujka 2017.

Lokacijska dozvola za odvodnju

Lokacijska dozvola za odvodnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u mjestima: Jelsa-Vrboska-Basina-Stari Grad. Izdana je dozvola i na uvidu je svim interesiranim građanima. Nalazi se u zgradi […]
26. srpnja 2016.

Upute za plaćanje

Ukoliko želite plaćati račune putem trajnog naloga potrebno je da jedan od računa svakog pojedinančnog priključka Hvarskog vodovoda d.o.o. odnesete u najbližu poslovnicu Privredne banke Zagreb […]
26. srpnja 2016.

Obavijest potrošaćima

Prigovor na račun može se izjaviti na zapisnik u poslovnim prostorijama, pisanim putem, poštom, telefaxom i elektroničkom poštom.  Eventualne kvarove na vodovodnoj mreži do kućnog priključka, […]
25. svibnja 2016.

Obavijest potrošačima

Poštovani potrošači, Sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju NN60/08 (čl.5,st.2) dužni ste Hvarskom vodovodu d.o.o.kao zakonskom korisniku osobnih identifikacijskih brojeva dostaviti OIB vlasnika vodomjera. Vaši podaci će se […]
24. lipnja 2015.

Obilježavanje 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa

Dana 24. lipnja 2015. godine obilježava se 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa te 80 godina izgradnje javnog sustava vodoopskrbe iz izvorišta “Vir” u […]
2. svibnja 2014.

Odluka o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), direktor Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa, dana 06. ožujka 2014.g. donosi: ODLUKU […]
PLATI RAČUN