Misija i vizija, odnosi sa trećim stranama

Misija Društva

Misija društva je funkcioniranje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Statutom društva, a osnovna zadaća je upravljanje i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.


Vizija Društva

Vizija Hvarskog vodovoda d.o.o. je unaprjeđenje kvalitete usluge u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji i time osigurati zadovoljstvo naših potrošača, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalnih zajednica u kojima djelujemo.

Cilj nam je, zajedno sa lokalnom samoupravom, svako kućanstvo na području na kojem djelujemo učiniti korisnikom naših usluga.


Ciljevi

  • Održivo poslovanje Društva
  • Povećanje naplate potraživanja
  • Razvoj projektnog planiranja

Odnosi sa trećim stranama

Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po sljedećim načelima i vrijednostima:

  • uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
  • znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
  • otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
  • pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
  • savjesnost i pouzdanost
PLATI RAČUN