Kratkoročni planovi

Kratkoročni planovi poslovanja

Planovi poslovanja za 2024

Plan nabave za 2024.godinu-Izmjena i dopuna br.6

Plan nabave za 2024.godinu-Izmjena i dopuna br.5

Plan nabave za 2024.godinu-Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2024.godinu-Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2024.godinu-Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2024.godinu-Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2024.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2024.godinu

Plan redovitog poslovanja za 2024.godinu

Plan prodaje vode za 2024.godinu

Odluka o prihvaćanju plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024.godinu

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024.godinu

Planovi poslovanja za 2023

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.5

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2023. godinu-Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2023. godinu

Plan redovitog poslovanja za 2023.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2023.godinu

Plan prodaje vode za 2023.godinu

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.godinu

Odluka o prihvaćanju plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.godinu

Planovi poslovanja za 2022

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.2

Plan redovitog poslovanja za 2022.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2022.godinu

Plan nabave za 2022.godinu

Plan nabave za 2022. godinu - Izmjena i dopuna br.1

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2022.godinu

Plan prodaje vode za 2022.godinu

Planovi poslovanja za 2021

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu

Odluka o prihvaćanju plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu

Plan nabave za 2021.god.

Odluka o prihvaćanju plana nabave 2021.god.

Plan prodaje 2021.god.

Plan redovitog poslovanja za 2021.god.

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2021.god.

Izmjena plana nabave za 2021.godinu

2.Izmjena plana nabave za 2021.godinu

Planovi poslovanja za 2020

Plan redovitog poslovanja za 2020.godinu

Odluka o planu redovitog poslovanja za 2020.godinu

Plan nabave za 2020.godinu

Odluka o planu nabave za 2020.godinu

Plan prodaje vode za 2020.godinu

Planovi poslovanja za 2019

Program ulaganja u vodne građevina za 2019.godinu

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja za 2019.godinu

Plan redovitog poslovanja za 2019.godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2019.godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2019.godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Planovi poslovanja za 2018

Plan redovitog poslovanja za 2018

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja 2018

Plan nabave za 2018

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2018

Planovi poslovanja za 2017

Plan redovitog poslovanja za 2017.

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2017

Program ulaganja u vodne građevine za 2017

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja u vodne građevine za 2017

Plan nabave za 2017

Odluka prihvaćanju plana nabave za 2017

Planovi poslovanja za 2016

Odluka o prihvaćanju programa ulaganja u vodne građevine za 2016. godinu

Plan redovitog poslovanja za 2016. godinu

Program ulaganja u vodne građevine na području otoka Hvara za 2016. godinu

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2016

Planovi poslovanja za 2015

Odluka o prihvaćanju invest. programa izgradnje za 2015

Odluku o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2015

Program izgradnje za 2015

Planovi poslovanja za 2014

Investicijski program za 2014.

Odluka o prihvaćanju plana redovitog poslovanja za 2014

Odluka o prihvaćanju investicijskog programa za 2014

Plan prodaje vode za 2014.

PLATI RAČUN