Javna nabava

OBAVIJEST - Obaveza iz čl. 13 Zakona o javnoj nabavi (NN90/2011), zabrana sklapanja ugovora radi sprečavanja sukoba interesa u području javne nabave.

Luka Bunčuga, kao predstavnik naručitelja, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN90/2011).

Izjave

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga


Planovi javne nabave

Plan nabave za 2017

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2017

Plan nabave 2018

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2018

Plan nabave 2019

Odluka o prihvaćanju plana nabave 2019

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019

Odluka o prihvaćanju izmjene i dopune plana nabave 2019

Plan nabave 2020

Odluka o prihvaćanju plana nabave 2020

Plan nabave 2021

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2021.

Izmjena plana nabave za 2021.

Plan nabave 2022

Odluka o prihvaćanju plana nabave za 2022.

Plan nabave za 2022.godinu-Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2022.godinu-Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2022.godinu-Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2022.godinu-Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave 2023

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2023.godinu-Izmjena i dopuna br.5

Plan nabave za 2024.godinu

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.1

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.2

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.3

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.4

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.5

Plan nabave za 2024.godinu - Izmjena i dopuna br.6


Registar sklopljenih ugovora

Registar ugovora za 2023.

Registar ugovora za 2022.

Registar ugovora za 2021.

PLATI RAČUN