Izgradnja vodosprovodnika Vrisnik – Svirče

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja vodosprovodnika Vrisnik - Svirče

NAZIV OBJEKTA: Vodosprovodnik Vrisnik - Svirče

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE2: Hrvatske vode

KORISNIK: Hvarski vodovod d.o.o.

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: Sredstva strukturnih fondova EU

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 335.569,70 € ( 2.573.300,50 HRK)

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 228.187,40 € ( 1.749.844,34 HRK)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2014.-2016.

IZVOĐAČ RADOVA: Innecto d.o.o. Split

Ulaganje u budućnost - projekt je sufinancirala Europska unija.

PLATI RAČUN