EU projekti

Projekt sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Jelsa-Vrboska

Više


Promidžba i vidljivost projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa-Vrboska i Stari Grad"

Više


Izgradnja vodosprovodnika Vrisnik - Svirče

Više


Projekt sanacije kanala fekalne i oborinske odvodnje Stari Grad 2015.-2016.

Više

PLATI RAČUN