Print stranice
Tražilica

Zakoni

Zakon o vodama

 

Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 153/09  i 130/11 );

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/13 );

Zakon o izmjeni Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 14/14 );

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 63/11 )

djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama 

Zakon o hrani 

Zakon o zaštiti potrošača_2014 

Zakon o pravu na pristup informacijama_2013 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama_2015 

Zakon o izmjena i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva_2013 

Uredba o izmjeni i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva_2014

Uredba o izmjeni i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva_2015