Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

 

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-264

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-267

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2SX 

 

Novosti

Zaštita osobnih podataka

09/08/2018

                                Zaštita osobnih podataka - Izjava o povjerlivosti

Ovom izjavom o povjerlivosti Hvarski vodovod d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza  ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće urede o zaštiti osobnih podataka (službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka                (NN 42/2018). 

Službenom mrežnom stranicom www.hvarskivodovod.hr upravlja Hvarski vodovod d.o.o., sa sjedištem u Jelsi, na adresi Jelsa bb, registriran u Trgovačkom sudu Split pod registracijskim brojem upisa 060088352, MB 3037886, oib 96577868636, koji je voditelj obrade podataka.

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stranici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite porpisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne sranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete  putem obrasca br. 7 Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u Pisarnici Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav i obavljanje drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

1. Odluka o prilključenju na komunalne vodne građevine od 29.11.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 11/2013 Grada Hvara,

2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 2.12.2013. godine objavljena u službenom glsasilu br. 15/2013. Grada Staroga Grada,

3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 21.11.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 13/2013. Opčinja Jelsa,

4. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 24.12.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 10/2013. godine. Općina Sučuraj.

5. Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, Hvarski vodovod d.o.o., od 5.4.2017. godine, broj 212/17-1.

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge dostupni na našoj stranici: Zahtjev za priključak vodoopskrbe i Zahtjev za priklučak odvodnje.

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim se treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: info@hvarskivodovod.hr ili na protokol Društva.

Službenik je obvezan na povjerljivost i u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti. Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Hvarski vodovod d.o.o. :

Adresa: Radičina bb, 21465 Jelsa, telefon: 021/778-261, e-mail: info@hvarskivodovod.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Direktor: Ivan Grgičević

Zakoni i propisi: 

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN42/2018)

Uredba o zaštiti osobnih podataka Europskog Parlamenta

 

Interni akti:

Pravilnik o prikupljanju,obradi i zaštiti osobnih podataka 

Izjava povjerlivosti 

 

Obrazac br.7: Zahtjev ispitanika za ispravak, dopunu, promjenu uvid, prijenos i dostavu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju 

više


Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

07/06/2018

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama
 
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa od 01. lipnja 2018. godine započinje sa pružanjem usluga crpljenja i
prijevoza te zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje u Hvaru,
za korisnike na području grada Staroga Grada te općina Jelsa i Sućuraj.
 
Ove usluge će obavljati koncesionari:
 
1. U.O. LUKA, Luka Huljić, Jelsa -mob: 091/ 5121931
 
2. U.O. JURICA, Berti Plenković, Stari Grad -mob: 091/ 1766224
 
Narudžbe za korištenje usluge daju se direktno koncesionarima na gornje brojeve mobitela.
 
Cijena usluge je jedinstvena za područje do 30 km od uređaja u Hvaru a iznosi 1.200,00 kn/cisterna (8m3) bez PDV-a. 
Izvršenu uslugu prijevoza za udaljenost preko 30 km, te posebne usluge kao npr. rad noću i praznikom, prijevoz po makadamskom putu, razvlačenje cijevi preko 10 m i sl., koncesionar dodatno naplaćuje direktno od korisnika premo svojem cjeniku. 
Trošak prijema i obrade sadržaja cisterni, koje koncesionar dopremi na uređaj za pročišćavanje u Hvaru (25kn/m3), podmiruje Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.
Račun za izvršenu uslugu, u iznosu od 1.200,00 kn, korisnicima ispostavlja i naplaćuje Hvarski vodovod d.o.o. mjesečno. 

       Direktor; Ivan Grgičević
     Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa  
 

 
više


Upozorenje potrošačima Hvarskog vodovoda

22/02/2018

S obzirom da se sljedećih dana očekuju iznimno niske temperature mole se građani da zaštite vodovodne instalacije, prvenstveno okna vodovodnog priključka, te instalacije koje su više izložene hladnoći, kao vanjske slavine, cijevi izvan objekata kao što su vikendice, garaže, konobe i sl.

Stoga, molimo potrošače da poduzmu sljedeće mjere:

-zaštitite vodomjerna okna priručnim sredstvima poput daske, stare deke, tkanine, stiropora, jutene vreće, slame i sl.

-ispustite vodu iz slavina u dvorištu i internih vodovodnih cijevi koje nisu u uporabi

-u vikendicama i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu

-pripazite na vodomjere u podrumskim prostorijama koje nisu zaštićene.

Nadamo se da ćete se pridržavati navedenih mjera, a sve u svrhu kako bi se izbjegli dodatni troškovi.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Tehnička služba Hvarskog vodovoda 

više